Subukan ko lang mag blog. Baka sakaling iba ito sa tradisyunal na pagtatala ng journal sa papel. Matagal ko na kasing hindi nasusulatan ang journal ko. Hindi ko alam. Marahil may pangamba ako. Madalas hindi masaya ang naisusulat ko. At ayoko ng mga bagay na hindi masaya, kahit pa sabihing mahilig ako sa nakaraan. Oo. Mahilig ako sa nakaraan. Sa mga bagay na nangyari na at hindi na pwedeng mabago. Madalas akong naiiwan. O siguro dahil madalas ayokong sumabay sa kasalukuyan. Sabi nila, ang nakaraan ay kasaysayan na….