Hello.  Nakatulog yata ako ng matagal. Bagong taon pa nang huli akong magsulat dito. Pero hindi ko alam kung bakit madalas pinagpapaliban ko ang mga nakagawian kong gawain. Hindi naman ako...