(FEEL FREE TO SKIP THE LONG STORY AND PROCEED TO THE SUMMARY BELOW FOR IMPORTANT DETAILS ABOUT LAKE HOLON) A few months back, I saw an Instagram post from one of...

I feel so blessed to be born and raised in Rizal. It’s a 2-hour ride province from Metro Manila that has it all – falls, rivers, mountain range, caves and even historical sites...

REAL-TIME ENTRY 10:11PM TERMINAL – Pasado alasdyes umalis ang bus. Masaya kaming nagkita-kita sa terminal. Si Drew, si Jaja, si Emjhay, si Alfred, si Erli, si Efraim and si Jerald ang mga...

Pangatlong akyat ko na sa Mt. Romelo. Una noong 2006 kasama ang mga missionaries ng church namin. At pangalawa noong 2009, kasama ang dalawa sa mga kaibigan ko rin sa simbahan....